(2014 – 2018) Zápisnice zo zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja

23.10.2018 Zápisnica z XIII. zasadnutia komisie
24.04.2018 Zápisnica z XII. zasadnutia komisie
01.03.2017 Zápisnica z XI. zasadnutia komisie
12.12.2016 Zápisnica z X. zasadnutia komisie
20.09.2016 Zápisnica z IX. zasadnutia komisie
05.07.2016 Zápisnica z VIII. zasadnutia komisie
02.05.2016 Zápisnica z VII. zasadnutia komisie
08.12.2015 Zápisnica z VI. zasadnutia komisie
27.10.2015 Zápisnica z V. zasadnutia komisie
02.09.2015 Zápisnica z IV. zasadnutia komisie
17.06.2015 Zápisnica z III. zasadnutia komisie
27.04.2015 Zápisnica z II. zasadnutia komisie
05.03.2015 Zápisnica z I. zasadnutia komisie