(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej

14.06.2022 Zápisnica z 25. zasadnutia komisie
10.05.2022 Zápisnica z 24. zasadnutia komisie
11.04.2022 Zápisnica z 23. zasadnutia komisie
07.03.2022 Zápisnica z 22. zasadnutia komisie
09.02.2022 Zápisnica z 21. zasadnutia komisie
18.01.2022 Zápisnica z 20. zasadnutia komisie
12.01.2022 Zápisnica z 19. zasadnutia komisie
28.12.2021 Zápisnica z 18. zasadnutia komisie
13.12.2021 Zápisnica z 17. zasadnutia komisie
19.11.2021 Zápisnica z 16. zasadnutia komisie
05.11.2021 Zápisnica z 15. zasadnutia komisie
10.09.2021 Zápisnica z 14. zasadnutia komisie
10.06.2021 Zápisnica z 13. zasadnutia komisie
28.04.2021 Zápisnica z 12. zasadnutia komisie
29.03.2021 Zápisnica z 11. zasadnutia komisie
25.02.2021 Zápisnica z 10. zasadnutia komisie
16.12.2020 Zápisnica z 9. zasadnutia komisie
24.06.2020 Zápisnica z 8. zasadnutia komisie
19.05.2020 Zápisnica z 7. zasadnutia komisie
23.04.2020 Zápisnica z 6. zasadnutia komisie
05.03.2020 Zápisnica z 5. zasadnutia komisie
10.09.2019 Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie
13.08.2019 Zápisnica z 3. zasadnutia komisie
26.03.2019 Zápisnica z 1. zasadnutia komisie