(2022 – 2026) Zápisnice zo zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej

23.01.2023 Zápisnica z 1. zasadnutia komisie
05.04.2023 Zápisnica z 2. zasadnutia komisie
29.05.2023 Zápisnica z 3. zasadnutia komisie
01.08.2023 Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie
24.10.2023 Zápisnica z 5. zasadnutia komisie
11.12.2023 Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie
26.02.2024 Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie