Úradná tabuľa

Verejná vyhláška
Primátorka Mesta Hurbanovo, podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR...
Oznámenie o uložení zásielky – Értésítés küldemény letétéről
Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z....
Zobraziť všetky aktuality
Aktuality mesta
Oznam – dočasne zatvorená mestská kompostáreň

Pridané: 29.10.2014

Oznamujeme obyvateľom nášho mesta, že dňa 01.11.2014 t.j. v sobotu, bude mestská kompostáreň zatvorená z dôvodu štátneho sviatku. Za pochopenie ďakujeme.

Verejná vyhláška

Pridané: 29.10.2014

Primátorka Mesta Hurbanovo, podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že zámer navrhovanej činnosti… Čítajte ďalej »

vykop
Oznam – výkopové práce pre kanalizáciu

Pridané: 29.10.2014

Oznamujeme obyvateľom mesta, že pokračujú výkopové práce na stavbe „Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J“ . Touto cestou prosíme obyvateľov o porozumenie a trpezlivosť za obmedzenie premávky na príslušných mestských komunikáciách počas výstavby.Jedná sa o… Čítajte ďalej »

level
Oznámenie o uložení zásielky – Értésítés küldemény letétéről

Pridané: 27.10.2014

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že nižšie uvedení občania majú uloženú zásielku na… Čítajte ďalej »

hurbanovoerb
Voľby do samosprávnych orgánov obcí 2014

Pridané: 20.10.2014

Vyhlásenie volieb Počet obyvateľov Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MZ v Hurbanove 15. novembra 2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta v Hurbanove 15. novembra 2014 Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry  

peniaz
Návrh rozpočtu mesta na roky 2015, 2016 a 2017

Pridané: 14.10.2014

Návrh rozpočtu mesta na roky 2015, 2016 a 2017 – príjmy Návrh rozpočtu mesta na roky 2015, 2016 a 2017 – výdavky

stop
POZOR – zmena dopravného značenie v Hurbanove

Pridané: 06.10.2014

Oznamujeme obyvateľom mesta Hurbanovo, že od 6. októbra 2014 je zmena dopravného značenia na uliciach Á. Fesztyho, Konkolyho, Slobody a Konkolyho námestí. Prosíme účastníkov cestnej premávky (vodičov, cyklistov, chodcov) o zvýšenú pozornosť v úseku od… Čítajte ďalej »

level
Oznámenie o uložení zásielky – Értésítés küldemény letétéről

Pridané: 03.10.2014

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že nižšie uvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom… Čítajte ďalej »

Integrované povolenie – Heineken Slovensko Sladovne, a.s.

Pridané: 01.10.2014

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra vydáva rozhodnutie :  Integrované povolenie – Heineken Slovensko Sladovne, a.s.

kalapac
Obchodná verejná súťaž na predaj 51 % podielu v KTV

Pridané: 19.08.2014

Mesto Hurbanovo vyhlasuje podľa §§ 281 až 288 Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na predaj 51 % podielu mesta v televíznych káblových rozvodoch na území mesta.