Úradná tabuľa

Pozvánka na 3. mimoriadne zasadnutie MZ v Hurbanove
Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb....
Poverenie zastupovaním primátorky mesta Hurbanovo
Primátorka Mesta Hurbanovo Mgr. Ildikó Basternáková v súlade s § 13b,...
Zobraziť všetky aktuality
Aktuality mesta
Kultúrny kalendár 2015 – výzva

Pridané: 24.02.2015

Na základe poverenia primátorky mesta Hurbanovo Mgr. Ildikó Basternákovej  vyzývam všetky spoločenské, kultúrne a športové  organizácie, kluby, združenia, ako aj  školy a školské zariadenia v meste Hurbanovo o zaslanie predbežného harmonogramu jednotlivých vlastných akcií a… Čítajte ďalej »

Voľné pracovné miesta na trhu práce

Pridané: 24.02.2015

Voľné pracovné miesta na zverejnenie, evidované na ÚPSVaR v Komárne ku dňu 24.02.2015.

Načerpajte inšpiráciu na rok 2015

Pridané: 24.02.2015

Investujte svoje 2% správne,Právna forma: nadácia Názov: Nitrianska komunitná nadácia Adresa: Farská 5, 949 01 NitraIČO: 378 692 81.Prečítajte si ako pomáhali vaše 2% minulý rok.

Hurbanovčania získajú 33 000 € na svoje nápady

Pridané: 20.02.2015

Hurbanovo, 19. februára 2015 – Spoločnosť HEINEKEN Slovensko v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje už siedmy ročník grantového programu Tu sme doma. Cieľom programu je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Hurbanova vo svojom… Čítajte ďalej »

Pozvánka na 3. mimoriadne zasadnutie MZ v Hurbanove

Pridané: 20.02.2015

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 5. marca 2015, t. j. vo… Čítajte ďalej »

Poverenie zastupovaním primátorky mesta Hurbanovo

Pridané: 18.02.2015

Primátorka Mesta Hurbanovo Mgr. Ildikó Basternáková v súlade s § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov poverujem  s účinnosťou od 6. 2. 2015 poslanca Mestského zastupiteľstva v… Čítajte ďalej »

Pozvánka na III. mestský ples v Hurbanove

Pridané: 05.02.2015

Srdečne Vás pozývame na III. mestský ples, ktorý sa bude konať dňa 7. marca 2015 o 19.00 hodine v Kultúrnom stredisku Miklósa Konkoly – Thege Hurbanovo – Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központ.

Verejná vyhláška – Pol’né cesty pre účely PPÚ Bohatá

Pridané: 15.01.2015

 Navrhovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, cez splnomocnenca Okresného úradu Komárno, vedúceho pozemkového a lesného odboru Ing.arch. Miroslava Ruska na vydanie stavebného povolenia o umiestnení líniovej stavby

Rozpočet na roky 2015 2016 a 2017

Pridané: 01.01.2015

Rozpočet na roky 2015 2016 a 2017 – príjmy Rozpočet na roky 2015 2016 a 2017 – výdavky