Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky – Értésítés küldemény letétéről
Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z....
Verejná vyhláška – Optická prípojka Sesílešská ulica
Verejná vyhláška - Optická prípojka Sesílešská ulica
Zobraziť všetky aktuality
Aktuality mesta
level
Oznámenie o uložení zásielky – Értésítés küldemény letétéről

Pridané: 19.09.2014

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že nižšie uvedení občania majú uloženú zásielku na… Čítajte ďalej »

level
Oznámenie o uložení zásielky – Értésítés küldemény letétéről

Pridané: 16.09.2014

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že nižšie uvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom… Čítajte ďalej »

level
Oznámenie o uložení zásielky – Értésítés küldemény letétéről

Pridané: 10.09.2014

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že nižšie uvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom… Čítajte ďalej »

Verejná vyhláška – Optická prípojka Sesílešská ulica

Pridané: 10.09.2014

Verejná vyhláška - Optická prípojka Sesílešská ulica

vykop
Oznam – výkopové práce pre kanalizáciu

Pridané: 01.09.2014

Oznamujeme obyvateľom mesta, že pokračujú výkopové práce na stavbe „Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J“ . Touto cestou prosíme obyvateľov o porozumenie a trpezlivosť za obmedzenie premávky na príslušných mestských komunikáciách počas výstavby.Jedná sa o… Čítajte ďalej »

hurbanovoerb
Voľby do samosprávnych orgánov obcí 2014

Pridané: 19.08.2014

Počet obyvateľov mesta Hurbanovo

kalapac
Obchodná verejná súťaž na predaj 51 % podielu v KTV

Pridané: 19.08.2014

Mesto Hurbanovo vyhlasuje podľa §§ 281 až 288 Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na predaj 51 % podielu mesta v televíznych káblových rozvodoch na území mesta.

VZN č. 112 o príspevkoch v školstve

Pridané: 19.08.2014

VZN č. 112 o príspevkoch v školstve

miss-compost2014c
Miss kompost 2014

Pridané: 19.08.2014

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek

Pridané: 25.06.2014

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na na druhý polrok 2014 nájdete tu.