Úradná tabuľa

Stavebné povolenie: KO Hurbanovo, Konkoly – VNV, TS, NNV, NNK
Celé znenie verejnej vyhlášky k stavebnému povoleniu: Stavebne_povolenie.pdf
Vyhlásenie výberového konania na odpredaj domu
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik vyhlasuje výberové konanie na „Odpredaj domu na...
Zobraziť všetky aktuality
Aktuality mesta
Hurbanovské dni – súťaž “Kto čo vie?”

Pridané: 28.05.2015

Výzva  ZO Csemadok Hurbanovo Vám oznamuje, že v rámci Hurbanovských dní  dňa 27. júna 2015 usporiada súťaž pod názvom KTO ČO VIE. Očakávame prihlášky talentovaných skupín, aj jednotlivcov. Účinkujúcich vyhodnocuje odborná porota. Na základe hlasov… Čítajte ďalej »

Plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie

Pridané: 27.05.2015

Dátum prerušenia distribúcie 05. máj 2015 14. máj 2015 29. máj 2015 01. jún 2015 02. jún 2015 03. jún 2015 (1), 03. jún 2015 (2) 04. jún 2015 08. jún 2015 09. jún 2015 11.… Čítajte ďalej »

Vyhlásenie výberového konania na odpredaj domu

Pridané: 22.05.2015

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik vyhlasuje výberové konanie na „Odpredaj domu na Poľovníckej ulici súp. č. 1928 na parcele č. 8498 a pozemkov parc. č. 8498 o výmere 258 m2 a parc. č. 8499 o výmere… Čítajte ďalej »

Absolventská výstava

Pridané: 20.05.2015

Základná umelecká škola Hurbanovo a OZ ARTCENTRUM Hurbanovo pozýva Vás a Vašich priateľov na vernisáž výstavy absolventov výtvarného odboru našej školy dňa 5.6.2015 o 18:00 hod. do sály ZUŠ. PLAGÁT – Absolventská výstava

Absolventský koncert

Pridané: 20.05.2015

Základná umelecká škola Hurbanovo Vás pozýva na absolventský koncert žiakov hudobného odboru dňa 19.5. a 2.6. 2015 o 18:00 hod. v sále školy. Plagát – Absolventské koncerty

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva občanov na spoluprácu

Pridané: 12.05.2015

    V prebiehajúcom jarnom období sa môžete vo svojom okolí stretnúť s mláďatami vtákov mimo hniezda, ktoré sú zdanlivo opustené. https://www.youtube.com/watch?v=rN5b4cSZlmM Pre ich úspešné prežitie je nevyhnutné dodržať niekoľko zásad. Nikdy mláďa neodnášajte domov. Správny postup… Čítajte ďalej »

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ

Pridané: 12.05.2015

     Mesto  Hurbanovo v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR… Čítajte ďalej »

Návrh záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2014

Pridané: 10.04.2015

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnení záverečný účet mesta obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov… Čítajte ďalej »

Zverejňovanie ponúk prevodu vlastníctva poľnohosp. pozemku

Pridané: 19.03.2015

 Zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pre účely zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.  vlastník katastrálne územie č. parcely druh pozemku Irena Ilonová Bohatá C 5082 orná pôda        … Čítajte ďalej »

Oznam – výkopové práce pre kanalizáciu

Pridané: 18.03.2015

Oznamujeme obyvateľom mesta, že pokračujú výkopové práce na stavbe „Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J“ . Touto cestou prosíme obyvateľov o porozumenie a trpezlivosť za obmedzenie premávky na príslušných mestských komunikáciách počas výstavby.Jedná sa o… Čítajte ďalej »