Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky – Értésítés küldemény letétéről
Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z....
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Hurbanovo
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Hurbanovo, ktoré sa konali...
Zobraziť všetky aktuality
Aktuality mesta
Oznámenie o uložení zásielky – Értésítés küldemény letétéről

Pridané: 11.12.2014

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že nižšie uvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom… Čítajte ďalej »

Oznam – Mestská kompostáreň

Pridané: 11.12.2014

Oznamujeme obyvateľom mesta, že od 21. decembra 2014 bude mestská kompostáreň  dočasne zatvorená.

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Hurbanovo

Pridané: 18.11.2014

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Hurbanovo, ktoré sa konali dňa 15. 11. 2014.

Oznam – výkopové práce pre kanalizáciu

Pridané: 29.10.2014

Oznamujeme obyvateľom mesta, že pokračujú výkopové práce na stavbe „Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J“ . Touto cestou prosíme obyvateľov o porozumenie a trpezlivosť za obmedzenie premávky na príslušných mestských komunikáciách počas výstavby.Jedná sa o… Čítajte ďalej »

Obchodná verejná súťaž na predaj 51 % podielu v KTV

Pridané: 19.08.2014

Mesto Hurbanovo vyhlasuje podľa §§ 281 až 288 Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na predaj 51 % podielu mesta v televíznych káblových rozvodoch na území mesta.

VZN č. 112 o príspevkoch v školstve

Pridané: 19.08.2014

VZN č. 112 o príspevkoch v školstve

Miss kompost 2014

Pridané: 19.08.2014

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek

Pridané: 25.06.2014

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na na druhý polrok 2014 nájdete tu.

Projekt na prevenciu kriminality

Pridané: 31.01.2013

„Projekt podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“ Mesto Hurbanovo a Obvodný úrad Nitra podpísali dňa 30. 04. 2012 zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh… Čítajte ďalej »