Úradná tabuľa

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom...
Oznámenie o uložení zásielky – Értésítés küldemény letétéről
Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z....
Zobraziť všetky aktuality
Aktuality mesta
Voľné pracovné miesta na trhu práce

Pridané: 15.04.2015

Ponuka prezentácií na voľné pracovné miesta, ktoré sa uskutočnia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne v budove ÚPSVR Komárno, Župná 15, na 1. poschodí v malej zasadačke č.121.:      ADECCO Slovakia, s.r.o.… Čítajte ďalej »

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Pridané: 14.04.2015

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platnej od 31.08.2011.Čas a miesto konania: 29.04.2015 v Kultúrnom stredisku Miklósa Konkoly -Thege Hurbanovo (malá zasadačka na 1. poschodí) na adrese: Nám.… Čítajte ďalej »

Oznámenie o uložení zásielky – Értésítés küldemény letétéről

Pridané: 13.04.2015

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že nižšie uvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom… Čítajte ďalej »

Návrh záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2014

Pridané: 10.04.2015

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnení záverečný účet mesta obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov… Čítajte ďalej »

X. ročník degustácie vín v Hurbanove

Pridané: 01.04.2015

Mesto Hurbanovo oznamuje obyvateľom, že X. ročník degustácie vín v Hurbanove sa uskutoční dňa 24. apríla 2015 ( v piatok) o 17 hod. v kultúrnom dome v Bohatej. Zber vzoriek vína sa uskutoční 23. apríla… Čítajte ďalej »

Vidoq´s Criminal Record v Central Rest

Pridané: 01.04.2015

Koncert skupiny Vidoq´s Criminal Record v Central Rest, Komárňanská 147 Hurbanovo, 18. apríla 2015 o 19:30. Vstupné: podľa uváženia

Záznamy zo zasadnutí MZ v Hurbanove

Pridané: 30.03.2015

 Dátum Zasadnutie  Video  01. 12. 2014  1. zasadnutie MZ  12. 02. 2015  2. zasadnutie MZ  05. 03. 2015  3. zasadnutie MZ                                  … Čítajte ďalej »

Výzva – Jarné upratovanie

Pridané: 30.03.2015

     Problematike životného prostredia a odpadového hospodárstva sa na celom svete venuje veľká pozornosť, čo potvrdzujú i legislatívne kroky jednotlivých štátov. Avšak ani tie najdokonalejšie predpisy a zákony  nemôžu zabezpečiť potrebný vzťah človeka k životnému… Čítajte ďalej »

Príjemcovia 2 % daní v Hurbanove

Pridané: 24.03.2015

• Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia HurbanovoIČO: 00178209/401  Adresa: 94701 Hurbanovo, Kostolná 24• ProsociaIČO: 42049229  Adresa: 947 0 Hurbanovo, A.Fesztyho 23• Vaša šanca o.z. IČO: 45020302  Adresa: 94701 Hurbanovo, Kvetná 2566/37• Hokejbalový klub Hurbanovo… Čítajte ďalej »

Zverejňovanie ponúk prevodu vlastníctva poľnohosp. pozemku

Pridané: 19.03.2015

 Zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pre účely zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.  vlastník katastrálne územie č. parcely druh pozemku Irena Ilonová Bohatá C 5082 orná pôda        … Čítajte ďalej »