Úradná tabuľa

Výzva na zápis do základnej školy
Mesto Hurbanovo týmto vyzýva rodičov/zákonných zástupcov s trvalým pobytom v Hurbanove,...
Výzva na predkladanie cenových ponúk – prieskum trhu
Predmetom tejto zákazky je dodávka pracovných pomôcok – náradie
Zobraziť všetky aktuality
Aktuality mesta
Výzva na zápis do základnej školy

Pridané: 29.01.2015

Mesto Hurbanovo týmto vyzýva rodičov/zákonných zástupcov s trvalým pobytom v Hurbanove, aby svoje deti narodené medzi 1. septembrom 2008 a 31. augustom 2009, alebo staršie deti, ktoré nie sú prihlásené do žiadnej základnej školy na… Čítajte ďalej »

Výzva na predkladanie cenových ponúk – prieskum trhu

Pridané: 29.01.2015

Predmetom tejto zákazky je dodávka pracovných pomôcok – náradie

Výzva na predkladanie cenových ponúk – prieskum trhu

Pridané: 29.01.2015

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – riadenie projektu.

Výzva na predkladanie cenových ponúk – prieskum trhu

Pridané: 29.01.2015

Predmetom zákazky je poskytnutie dodávky stravných poukážok.

Plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie

Pridané: 29.01.2015

Dátum prerušenia distribúcie 13.02.2015

Verejná vyhláška – Pol’né cesty pre účely PPÚ Bohatá

Pridané: 15.01.2015

 Navrhovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, cez splnomocnenca Okresného úradu Komárno, vedúceho pozemkového a lesného odboru Ing.arch. Miroslava Ruska na vydanie stavebného povolenia o umiestnení líniovej stavby

REFERENDUM 2015

Pridané: 13.01.2015

Otázky o ktorých rozhodujú oprávnení občania Určenie okrskov na konanie referenda pre mesto Hurbanovo

Rozpočet na roky 2015 2016 a 2017

Pridané: 01.01.2015

Rozpočet na roky 2015 2016 a 2017 – príjmy Rozpočet na roky 2015 2016 a 2017 – výdavky

Otvorené prírodné klzisko v areáli ľadovej plochy

Pridané: 30.12.2014

Oznamujeme obyvateľom mesta Hurbanovo, že od 30. december 2014 sa zahájila prevádzka prírodného klziska v areáli ľadovej plochy.Otváracia doba:Pondelok – Piatok od 8.00 hod. do 21.00 hod.Sobota a Nedeľa  od 8.00 hod. do 21.00 hod.Korčuľovanie je na vlastnú zodpovednosť!

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek

Pridané: 30.12.2014

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na prvý polrok 2015 nájdete tu.