(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja

14.03.2022 Zápisnica z XVIII. zasadnutia komisie
31.01.2022 Zápisnica zo XVII. zasadnutia komisie
21.10.2019 Zápisnica zo IV. zasadnutia komisie
18.09.2019 Zápisnica z III. zasadnutia komisie
23.04.2019 Zápisnica z II. zasadnutia komisie
01.03.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie