(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja

01.03.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie