(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja

23.04.2019 Zápisnica z II. zasadnutia komisie
01.03.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie