(2010 – 2014) Zápisnice zo zasadnutí Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže

08.03.2011 Pozvánka na 1. zasadnutie
08.03.2011 Zápisnica z 1. zasadnutia
12.04.2011 Pozvánka na 2. zasadnutie
12.04.2011 Zápisnica z 2. zasadnutia
04.05.2011 Pozvánka na 3. zasadnutie
04.05.2011 Zápisnica z 3. zasadnutia
07.06.2011 Pozvánka na 4. zasadnutie
07.06.2011 Zápisnica z 4. zasadnutia
12.08.2011 Pozvánka na 5. zasadnutie
12.08.2011 Zápisnica z 5. zasadnutia
27.09.2011 Pozvánka na 6. zasadnutie
27.09.2011 Zápisnica z 6. zasadnutia
17.10.2011 Pozvánka na 7. zasadnutie
17.10.2011 Zápisnica z 7. zasadnutia
22.11.2011 Pozvánka na 8. zasadnutie
22.11.2011 Zápisnica z 8. zasadnutia
14.12.2011 Pozvánka na 9. zasadnutie
14.12.2011 Zápisnica z 9. zasadnutia
07.02.2012 Pozvánka na 10. zasadnutie
07.02.2012 Zápisnica z 10. zasadnutia
27.03.2012 Pozvánka na 11. zasadnutie
27.03.2012 Zápisnica z 11. zasadnutia
02.05.2012 Pozvánka na 12. zasadnutie
02.05.2012 Zápisnica z 12. zasadnutia
02.05.2012 Príloha č. 1 k zápisnici z 12. zasadnutie
03.07.2012 Pozvánka na 13. zasadnutie
03.07.2012 Zápisnica z 13. zasadnutia
01.10.2012 Pozvánka na 14. zasadnutie
01.10.2012 Zápisnica z 14. zasadnutia
27.11.2012 Pozvánka na 15. zasadnutie
27.11.2012 Zápisnica z 15. zasadnutia
12.12.2012 Pozvánka na 16. zasadnutie
12.12.2012 Zápisnica z 16. zasadnutia
13.02.2013 Pozvánka z 17. zasadnutie
13.02.2013 Zápisnica z 17. zasadnutia
13.03.2013 Pozvánka z 18. zasadnutie
13.03.2013 Zápisnica z 18. zasadnutia
23.04.2013 Pozvánka z 19. zasadnutie
23.04.2013 Zápisnica z 19. zasadnutia
29.05.2013 Pozvánka z 20. zasadnutie
29.05.2013 Zápisnica z 20. zasadnutia
02.07.2013 Pozvánka z 21. zasadnutie
02.07.2013 Zápisnica z 21. zasadnutia
18.09.2013 Pozvánka z 22. zasadnutie
18.09.2013 Zápisnica z 22. zasadnutia
11.11.2013 Pozvánka z 23. zasadnutie
11.11.2013 Zápisnica z 23. zasadnutia
11.12.2013 Pozvánka z 24. zasadnutie
11.12.2013 Zápisnica z 24. zasadnutia
25.02.2014 Pozvánka z 25. zasadnutie
25.02.2014 Zápisnica z 25. zasadnutia
20.05.2014 Pozvánka na 26. zasadnutie
20.05.2014 Zápisnica z 26. zasadnutia
25.06.2014 Pozvánka na 27. zasadnutie
25.06.2014 Zápisnica z 27. zasadnutia