(2022 – 2026) Zápisnice zo zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja

23.01.2023 Zápisnica z 1. zasadnutia komisie
27.02.2023 Zápisnica z 2. zasadnutia komisie
24.04.2023 Zápisnica z 3. zasadnutia komisie
25.05.2023 Zápisnica zo 3. zasadnutia komisie