(2022 – 2026) Zápisnice zo zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja

23.01.2023 Zápisnica z 1. zasadnutia komisie