(2022 – 2026) Zápisnice zo zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja

23.01.2023 Zápisnica z 1. zasadnutia komisie
27.02.2023 Zápisnica z 2. zasadnutia komisie
24.04.2023 Zápisnica z 3. zasadnutia komisie
25.05.2023 Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie
26.06.2023 Zápisnica z 5. zasadnutia komisie
11.12.2023 Zápisnica z 9. zasadnutia komisie
26.02.2024 Zápisnica z 10. zasadnutia komisie
22.04.2024 Zápisnica z 11. zasadnutia komisie
28.05.2024 Zápisnica z 12. zasadnutia komisie
17.06.2024 Zápisnica z 13. zasadnutia komisie