(2010 – 2014) Zápisnice zo zasadnutí Komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia

14.03.2011 Pozvánka na 1. zasadnutie
14.03.2011 Zápisnica z 1. zasadnutia
12.04.2011 Pozvánka na 2. zasadnutie
12.04.2011 Zápisnica z 2. zasadnutia
02.05.2011 Pozvánka na 3. zasadnutie
02.05.2011 Zápisnica z 3. zasadnutia
08.06.2011 Pozvánka na 4. zasadnutie
08.06.2011 Zápisnica z 4. zasadnutia
17.08.2011 Pozvánka na 5. zasadnutie
17.08.2011 Zápisnica z 5. zasadnutia
27.09.2011 Pozvánka na 6. zasadnutie
27.09.2011 Zápisnica z 6. zasadnutia
23.11.2011 Pozvánka na 7. zasadnutie
23.11.2011 Zápisnica z 7. zasadnutia
14.12.2011 Pozvánka na 8. zasadnutie
14.12.2011 Zápisnica z 8. zasadnutia
08.02.2012 Pozvánka na 9. zasadnutie
08.02.2012 Zápisnica z 9. zasadnutia
28.03.2012 Pozvánka na 10. zasadnutie
28.03.2012 Zápisnica z 10. zasadnutia
27.04.2012 Pozvánka na 11. zasadnutie
27.04.2012 Zápisnica z 11. zasadnutia
29.06.2012 Pozvánka na 12. zasadnutie
29.06.2012 Zápisnica z 12. zasadnutia
03.10.2012 Pozvánka na 13. zasadnutie
03.10.2012 Zápisnica z 13. zasadnutia
28.11.2012 Pozvánka na 14. zasadnutie
28.11.2012 Zápisnica z 14. zasadnutia
12.12.2012 Pozvánka na 15. zasadnutie
12.12.2012 Zápisnica z 15. zasadnutia
13.02.2013 Pozvánka na 16. zasadnutie
13.02.2013 Zápisnica z 16. zasadnutia
24.04.2013 Pozvánka na 17. zasadnutie
24.04.2013 Zápisnica z 17. zasadnutia
29.05.2013 Pozvánka na 18. zasadnutie
29.05.2013 Zápisnica z 18. zasadnutia
03.07.2013 Pozvánka na 19. zasadnutie
03.07.2013 Zápisnica z 19. zasadnutia
18.09.2013 Pozvánka na 20. zasadnutie
18.09.2013 Zápisnica z 20. zasadnutia
12.11.2013 Pozvánka na 21. zasadnutie
12.11.2013 Zápisnica z 21. zasadnutia
11.12.2013 Pozvánka na 22. zasadnutie
11.12.2013 Zápisnica z 22. zasadnutia
26.02.2014 Pozvánka na 23. zasadnutie
26.02.2014 Zápisnica z 23. zasadnutia
21.05.2014 Pozvánka na 24. zasadnutie
26.06.2014 Pozvánka na 25. zasadnutie
26.06.2014 Zápisnica z 25. zasadnutia
29.10.2014 Pozvánka na 27. zasadnutie
29.10.2014 Zápisnica z 27. zasadnutia